ELSŐ KÖRLEVÉL

XXVII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUS

NYELV, KULTÚRA, IDENTITÁS

Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben

időpontja:

2019. április 15-16. (hétfő-kedd)

helyszíne:

Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE)

2019. április 15-16-án a KRE BTK-n (1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.) rendezi meg a

XXVII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST.

 

A kongresszus központi témája:

NYELV, KULTÚRA, IDENTITÁS – Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben

A kongresszus honlapja: www.kre.hu/btk/manyexxvii.html

Programbizottság:

Fóris Ágota (elnök), Bódi Zoltán, Boros Gábor, Bölcskei Andrea, Dér Csilla Ilona, Hidasi Judit, Károly Krisztina, Klaudy Kinga, Kontra Miklós, Markó Alexandra, Nádor Orsolya, Pődör Dóra, Prószéky Gábor, Sárdi Csilla, Tóth Szergej

 

Szervezőbizottság:

Bölcskei Andrea (elnök), Sólyom Réka (titkár), Apatóczky Ákos Bertalan, N. Császi Ildikó, Csontos Nóra, Dér Csilla Ilona, Dróth Júlia, Farkas Tamás, Fata Ildikó, Furkó Péter, Heltai János Imre, Heltainé Nagy Erzsébet, Nádor Orsolya, M. Pintér Tibor, Slíz Mariann, Szilágyi-Kósa Anikó, Tamás Dóra, H. Varga Márta

 

JELENTKEZÉS A KONGRESSZUSRA

A kongresszusra jelentkezni lehet

 • előadóként: (1) jelentkezési lap kitöltésével, (2) absztrakt benyújtásával és a (3) részvételi díj befizetésével, illetve
 • résztvevőként: (1) jelentkezési lap kitöltésével és a (2) részvételi díj befizetésével.

A jelentkezés lépéseiről a kongresszus honlapján adunk részletes tájékoztatást: www.kre.hu/btk/manyexxvii.html

TUDOMÁNYOS PROGRAM (ELŐADÁSOK, ABSZTRAKTOK)

A kongresszus célja az alkalmazott nyelvészet területén elért legújabb kutatási eredmények megvitatása a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva. Az alkalmazott nyelvészet minden területéről várjuk a kongresszuson részt venni kívánók jelentkezését, a kongresszus témájához kapcsolódó előadásokkal.

A kongresszus tervezett szekciói: fordítástudomány; interkulturális kommunikáció; kisebbségi nyelvek, nyelvi kisebbségek; kommunikáció; kontrasztív nyelvészet; lexikológia és lexikográfia; a magyar mint anyanyelv; a magyar mint idegen nyelv; alkalmazott névtan; nyelvpedagógia, idegen nyelvek oktatása; nyelvpolitika, nyelvtervezés, nyelvi jogok; pragmatika; szaknyelvek, szakmai kommunikáció; számítógépes nyelvészet és nyelvtechnológia; szemiotika; szociolingvisztika; szövegtan, diskurzuselemzés; terminológia és terminográfia stb.

A kongresszuson plenáris meghívott előadások hangzanak el a magyar nyelvvel kapcsolatos alkalmazott nyelvészeti kutatási eredményekről, továbbá az elmúlt két évben Brassai Sámuel-díjjal kitüntetetteket hallgathatják meg a résztvevők.

Plenáris előadók: Honti László és Tolcsvai Nagy Gábor

Brassai előadások: Medgyes Péter és Sárdi Csilla

Absztraktok benyújtása:

 • Absztraktot benyújtani lehet: szekció-előadásra, poszterelőadásra vagy műhely-szekcióra.
 • A szekció-előadásokat 20 perces (15 perc előadás + 5 perc vita) szakaszokban tartjuk. Az absztraktok terjedelme max. 250 szó. Az absztrakt tartalmazza: az előadás címét, a vizsgálat célját, módszereit, fontosabb forrásait és az eredmények rövid összefoglalását.
 • A poszterek a kongresszus egész ideje alatt mindenki számára láthatóak lesznek, bemutatásukra egy, a szekció-előadásokkal párhuzamos sávban lesz lehetőség. Az absztraktok terjedelme max. 250 szó. Az absztrakt tartalmazza: a poszterelőadás címét, a vizsgálat célját, módszereit, fontosabb forrásait és az eredmények rövid összefoglalását.
 • A műhelyek teljes időtartama 120 perc; ezeket egy téma köré szervezve, 5-10 előadással lehet megpályázni. A műhely egy központi téma köré szervezett, tudományos előadásokból álló szekció, melynek keretében általában kutatócsoportok mutatják be folyó kutatásaikat. Az absztraktot a műhely vezetője nyújtja be. Az absztraktok terjedelme max. 500 szó. Az absztrakt tartalmazza: a műhely és az előadások címét, a műhely témáját, célját, vizsgálati módszereit, a fontosabb forrásokat és az eredmények rövid összefoglalását.
 • A jelentkezésről és absztraktok feltöltésének folyamatáról a kongresszus honlapján található információ: www.kre.hu/btk/manyexxvii.html
 • Az absztraktokat a kongresszus felületére 2019. január 2. és február 4. között lehet feltölteni. Az absztraktok elfogadásáról a jelentkezőket 2019. február 25-ig értesítjük.
 • A programbizottság fenntartja a jogot, hogy döntsön az absztraktok szekció- és poszterelőadásokba sorolásáról.

RÉSZVÉTELI DÍJAK ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK

MANYE-tagoknak1 PhD-hallgatók, egyetemi hallgatók, akik egyúttal MANYE-tagok1 Nem MANYE-tagoknak
Korai 2019. március 8-ig 19 000 Ft 14 000 Ft 24 000 Ft
Normál 2019. március 22-ig 22 000 Ft 17 000 Ft 27 000 Ft

1 A kedvezményt azok a MANYE-tagok vehetik igénybe, akik befizetik a 2019. évre szóló tagdíjat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

 • A kongresszus elsődleges nyelve a magyar. Lehetőség van az előadás idegen nyelven történő megtartására is.
 • A szekciókba és műhelyekbe sorolást a programbizottság és a szervezőbizottság véglegesíti.
 • A szállási és étkezési lehetőségeket, illetve a fakultatív programokat a kongresszus honlapja és a második körlevél közli. A szállásfoglalásról a résztvevőknek egyénileg kell gondoskodniuk.

AZ ELŐADÁSOK ÉS POSZTEREK MEGJELENTETÉSE

 • A plenáris előadásokat, továbbá a szekció-előadások és a poszterek, valamint a műhelyek alapján írt megfelelő színvonalú tanulmányokat elektronikus formában jelentetjük meg.
 • A tanulmányok leadási határidejéről, a leadás módjáról, a tanulmányok hosszáról és a szerkesztéssel kapcsolatos tudnivalókról a későbbiek során külön értesítést küldünk.

Kérdéseiket, észrevételeiket, előzetes számlaigényüket a manyekongresszus2019@gmail.com e-mail-címre várjuk.

HATÁRIDŐK

Jelentkezés (jelentkezési lap feltöltése): 2019. január 2. és február 4. között.
Az összefoglalók (absztraktok) feltöltési határideje: 2019. január 2. és február 4. között.
Visszajelzés (elbírálás) az absztraktok elfogadásáról: 2019. február 25.
A részvételi díj befizetése: 2019. március 8. (korai);
március 22. (normál)

A kongresszuson való részvétel lemondásának határideje (50%-os visszatérítéssel):
2019. február 15.

A szervezés gördülékenysége érdekében kérjük a határidők pontos betartását!

Budapest, 2018. december 14.

 

Fóris Ágota
a Programbizottság elnöke
MANYE, KRE BTK
Bölcskei Andrea
a Szervezőbizottság elnöke
KRE BTK
Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Close Menu