A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa (MaTT) egyik fő küldetése egy széles nemzeti és magyar nyelvi terminológiai kapcsolatrendszer kialakítása. A MaTT-ot 2006-ban alapították az UNESCO alszervezeteként. Az UNESCO évtizedek óta dolgozik a nemzetközi normák, szakkifejezések, klasszifikációk egységesítésén világszerte. Önálló nemzetközi intézetek alapítása, határozatok és ajánlások kidolgozása mellett a tagországokat is ösztönzi, hogy hozzanak létre nemzeti/nyelvi szintű terminológiai koordinációs testületeket. Magyarországon sokrétű terminológiával kapcsolatos tevékenység folyik, ám legtöbbször egymástól elszigetelve.

A MaTT feladata a magyar nyelvű terminológiával kapcsolatos tevékenység, munka, kutatások támogatása, a terminológiával kapcsolatos információk gyűjtése és terjesztése, a terminológia művelésével összefüggő kapcsolatépítés, a kormány, a gazdaság és a közigazgatás intézményeivel való kapcsolattartás.

Ennek érdekében a Tanács: stratégiai ajánlásokat fogalmaz meg a kormányzat, a gazdaság és a közigazgatás intézményei számára; koordinációs tevékenységet folytat; bekapcsolódik a nemzetközi terminológiai szervezetek hálózatába.

A MaTT tagjai a terminológia kiemelkedő szakemberei, és olyan intézmények, szervezetek képviselői, amelyek terminológiával foglalkoznak. A tagság nyitott, a MaTT-hoz a mindenkori tagság döntésének függvényében bármikor csatlakozhatnak terminológiai kérdésekkel magas szinten foglalkozó szakemberek.

Tekintse meg Facebook oldalunkat:

Close Menu