Elnök: Fóris Ágota

Alelnökök: Papp Eszter, Prószéky Gábor

Titkár: Bölcskei Andrea


Elnök

Fóris Ágota

KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék és TERMIK
foris.agota[at]matt.hu

Fóris Ágota, habil. (2006), PhD (2002), nyelvész. Kutatási területe a magyar és alkalmazott nyelvészet, ezen belül lexikográfia, terminológia és szaknyelvek, a műszaki és tudományos szókincs vizsgálata. A magyar–olasz és az olasz–magyar műszaki-tudományos szótár szerkesztője és szerzője, a Szótár és oktatás, a Hat terminológia lecke, és a Kutatásról nyelvészeknek című könyvek és számos más publikáció szerzője.

A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa (MaTT) alapító tagja, 2013-tól elnöke, az Európai Terminológiai Társaság (EAFT) tagja (alelnöke: 2010–2014 között), a TERMINI Egyesület tagja. Az MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottság, a Szótári Munkabizottság és az Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság tagja. A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete alelnöke (2013-tól). Számos konferencia rendezője, illetve szervező- és programbizottságának tagja. A Magyar Terminológia című folyóirat főszerkesztője (2008–2013). A Terminológia mesterszak létesítésének kezdeményezője és kidolgozója.

A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék egyetemi tanára, a Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK) vezetője.

KRE BTK: https://btk.kre.hu/index.php/foris-agota
Publikációk: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10000186

Alelnökök

Papp Eszter

KRE TERMIK
papp.eszter[at]matt.hu

Papp Eszter PhD (2013, nyelvész, angol−magyar műszaki szakfordító. 2011 és 2016 között a LEG Magyarország Zrt. terminológusa, az EAFT (European Association for Terminology) tagja, 2014-től 2018-ig alelnöke, a KRE TERMIK képviselője a héttagú vezetésben. 2013 óta a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsának alelnöke. Az ő vezetésével kezdődtek meg a LEG Magyarország Zrt.-nél a soknyelvű autóipari terminológiai adatbázis munkálatai.

A Magyar Terminológia című folyóirat társzerkesztője 2009-2013 között, számos terminológiai tárgyú tanulmány és nyelvészeti tárgyú monográfia lektora, illetve szerkesztője, valamint fordítója.

Publikációk: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10037117

Prószéky Gábor

Nyelvtudományi Intézet, PPKE ITK, Morphologic
proszeky.gabor[at]matt.hu

Nyelvtudományi Intézet: http://www.nytud.hu/proszeky/cv.html
PPKE ITK: https://itk.ppke.hu/karunkrol/oktatoink-sajat-weboldalai/proszeky-gabor-f79d3
Publikációk: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10003489

Titkár

Bölcskei Andrea

KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék és TERMIK
bolcskei.andrea[at]matt.hu

Bölcskei Andrea, habil. (2018), PhD (2003), nyelvész. Kutatási területei a névtan, a terminológia, a szabványosítás nyelvészeti vonatkozásainak vizsgálata. A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa (MaTT) titkára, az Európai Terminológiai Társaság (EAFT) tagja, a Nemzetközi Névtudományi Társaság (ICOS) Terminológiai Munkacsoportjának tagja, az ENSZ Földrajzi Névi Szakértői Csoportja (UNGEGN) exonimákkal, illetve helyneveket érintő terminológiával foglalkozó munkacsoportjainak tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja, az MTA Magyar Nyelvészeti Munkabizottságának tagja. Számos publikáció szerzője, nemzetközi és hazai konferenciák rendszeres résztvevője, szervezője. A Magyar Terminológia című folyóirat társszerkesztője (2008–2013).
A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének és Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének vezetője, egyetemi docens, a Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK) tagja.

KRE BTK: https://btk.kre.hu/index.php/bolcskei-andrea
Publikációk: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10035240

Close Menu