Megjelent A szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásai című kötet (szerkesztők: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea,
KRE–L’Harmattan, 2019).

A nemzetközi egységesítési folyamatok egyik fajtája a szabványosítás. A szabványosítás nem csak műszaki egységesítést jelent: fogalmak, terminusok, folyamatok szabványosítása is történik a műszaki egységesítéssel egyidejűleg.

A kötet első részében megjelenő írások a szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásainak alapkérdéseit tárgyalják: a szabványosítás történetét és a műszaki szabványosítást; a szabványosítás és a terminológia kapcsolatát; a terminológiai szabványosítás, a terminológiai harmonizáció alapjait és a fordítási szabványokat; Eugen Wüster fő műveinek elemzését; a terminológiai munkafolyamatokra vonatkozó ISO szabványokat.

Az online tájékozódás lehetőségei közül a szabványosítás angol nyelvű webhelyeit, valamint kárpát-medencei online forrásait mutatja be a kötet. Néhány esettanulmány konkrét terminológiai szabványosítási kérdéseket vizsgál: két nemzetközi névtani terminológiai szójegyzék magyar változatának elkészítését; a terminológiai munka szabványosításban betöltött szerepét egy kozmetikai szabvány példáján keresztül; a minőségügy magyar terminológiájával kapcsolatos munkálatokat; és a terminológia rendszerező elvének változását az INCOTERMS tükrében.

https://harmattan.hu/konyvek/a-szabvanyositas-forditasi-es-terminologiai-vonatkozasai/?fbclid=IwAR3IOXi0Igo8msIrX1ssE76T7QpzE5wjmYC3ZOtVS-li1Jp_NUVQ_A2oRnI

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Close Menu