Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen

Megjelent a „Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen” című kötet (szerkesztők: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea, L’Harmattan–OFFI, 2019).

Letölthető az OFFI weboldaláról:

http://www.offi.hu/sites/offi/files/upload/terminologastrategiai_offi.pdf A kötetben szereplő tanulmányok a nyelvstratégia és a terminológiastratégia legfontosabb területeit ölelik fel. A témák a tágabbtól a szűkebb felé tartanak: az általános magyar nyelvstratégiától indulnak és haladnak a szűkebb terminológiastratégia felé, áttekintik az európai szokásokat, szabványokat és irányzatokat, a szomszédos országokban felmerülő, magyar nyelvvel kapcsolatos problémákat és megoldási módjaikat, lehetőségeiket, az online terminológiai adatbázisokat és egy konkrét szaknyelvi terület, az orvosi terminológia kérdéskörét. A záró tanulmányban foglaltuk össze az – álláspontunk szerint – legfontosabb elveket és teendőket a terminológiastratégia területén.
Szintén e kötet teszi közzé magyar nyelven a Brüsszeli nyilatkozat a nemzetközi terminológiai együttműködésért (EAFT 2002), valamint a Terminológiapolitikai irányelvek. A terminológiapolitika kialakítása és megvalósítása különböző nyelvközösségekben (UNESCO 2005) című dokumentumokat.

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Close Menu